Afspraak

Consultaties

Gesprekken vinden plaats in de praktijk of online (jij kiest) en steeds overdag:

Een gesprek duurt standaard 45 minuten en kost 70 EUR. Langere gesprekken zijn ook mogelijk, 20 EUR per extra kwartier

Een eerste gesprek duurt 60 minuten (90 EUR), waarin we tijdens het laatste kwartier afspraken maken rond de doelstellingen en het verdere verloop van een traject.

Deze tarieven dekken niet enkel het gesprek, maar ook voorbereiding, administratie, bijhouden van uw dossier, intervisie en supervisie, evenals de kosten voor permanente vorming.

Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd tot 48 uur op voorhand. Als dit niet gebeurt wordt de gereserveerde tijd aangerekend.

Contact

Voor meer informatie:

Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

De betaling gebeurt op het einde van het gesprek cash, via de Payconiq/Bancontact app op je smartphone, of via een bankoverschrijving. Je ontvangt steeds een betalingsbewijs.

Lees hier meer over de huidige hygiënemaatregelen.

Wanneer ik niet meteen plek voor je heb, kan je contact opnemen met één van de andere collega's in Leuven en omstreken. Hun contactgegevens vind je hier. Ik werk niet met een wachtlijst wanneer er geen plek is.

Adres

Watervloedstraat 20, 3012, Leuven (Wilsele).

Praktijk De Heuvel is rustig gelegen op een heuvel (vandaar de naam) in Wilsele, de groene rand van Leuven. Ze ligt vlakbij de grens met Herent en de E314. Ook vanuit Holsbeek en Rotselaar is het vlot bereikbaar. Je raakt er makkelijk met de fiets, De Lijn (bushalte op 700 meter), en de wagen (gratis parking op 400 meter). Lees hieronder meer over waar je parkeert of welke bus je neemt.

Bereikbaarheid

Toegankelijkheid

Je wandelt 20 meter de heuvel op en belt aan de voordeur van huisnummer 20 aan. Het toilet bevindt zich op de eerste verdieping. De gespreksruimte is op de tweede verdieping. Er is geen lift.

Doordat ze op een heuvel ligt is de praktijk helaas moeilijk toegankelijk indien je mindervalide of minder te been bent. Indien je tijdens de duurtijd van de therapie tijdelijk minder mobiel zou worden, is het mogelijk om bij jouw thuis af te spreken.

Veelgestelde vragen

Klik op de vragen om het antwoord te zien.

Wat doen als je niet naar een afspraak kan komen?

Je afspraak annuleren of verplaatsen kan tot 48 uur op voorhand, telefonisch of per e-mail. Zo geef je anderen de kans om je plaats in te nemen. Indien je niet tijdig een verwittiging stuurt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Welke voorzorgen worden er genomen rond Covid-19?

Het antwoord lees je hier.

Is tussentijds contact mogelijk?

Indien je het moeilijk zou hebben in de periode tussen twee sessies, kan je via e-mail of telefonisch contact met mij opnemen en dan bekijken we samen de mogelijkheden om een tussentijdse sessie in te plannen. Gezien ik deeltijds werk in twee verschillende jobs, ben ik telefonisch niet makkelijk bereikbaar. Als je in dringende gevallen niemand kan bereiken, aarzel dan niet om contact op te nemen met Tele-onthaal op het nummer 106 of via chat op tele-onthaal.be, met de Zelfmoordlijn op 1813 of zelfmoord1813.be, of specifiek voor jongeren met Awel op 102 of awel.be. Een luisterend oor helpt immers altijd!

Moet ik iets meebrengen?

Je kan iets meebrengen om te noteren indien je dat wil. Verder hoef je niets mee te brengen, tenzij dit expliciet wordt gevraagd. Een brief van de huisarts mag je meebrengen, maar is niet noodzakelijk. Op jouw vraag kan er wel (al dan niet samen) overlegd worden met je huisarts.

Worden er psychiatrische diagnoses gesteld? 

Gedurende het therapeutisch proces probeer ik diagnostische labels liever te vermijden. Een label wekt de indruk dat het probleem en de oplossing gekend zijn. Iedereen is echter verschillend, en dat kan een label niet uitdrukken. Het kan ook tot gevolg hebben dat je jezelf identificeert met dat label, terwijl je uiteindelijk zoveel meer bent dan dat. Diagnostische labels zijn wel handig wanneer zorgverleners onder mekaar praten over cliënten, zodat we sneller informatie kunnen delen.

Het is naar mijn mening veel meer helpend van jouw concrete moeilijkheden te beschrijven, en te kijken hoe jij daarmee beter om kan gaan. Er wordt dus meestal geen gestructureerd psycho-diagnostisch onderzoek afgenomen en er wordt ook geen psychiatrische diagnose gesteld. 

Als er toch behoefte is aan psychodiagnostiek kan er wel worden doorverwezen naar gespecialiseerde collega's.

Is de werkzaamheid van gesprekstherapie wetenschappelijk bewezen? 

De werkzaamheid van gesprekstherapie blijkt uit zeer veel wetenschappelijk onderzoek. 

Bijvoorbeeld bij milde en matige vormen van stemmings- en angstklachten levert gesprekstherapie over het algemeen betere resultaten op dan medicatie (psychofarmaca). Bij ernstige vormen levert het combineren van gesprekstherapie en medicatie over het algemeen de beste resultaten op, dus beter dan medicatie alleen.

Het blijkt ook dat het niet zo belangrijk is welk theoretisch kader de therapeut hanteert. De belangrijkste parameter voor het slagen van gesprekstherapie is de werkrelatie of vertrouwensband die de therapeut met je opbouwt. 

Hoe lang duurt een behandeling? 

De duur van een traject bepalen we in overleg met elkaar. Reken op minimaal 5 sessies voor een kortdurende begeleiding. Meestal is een langer traject wenselijk, maar die beslissing ligt uiteraard op elk moment bij jou. Een traject kan door jou ten allen tijde stopgezet worden, zonder dat je daarvoor een reden hoeft te geven.

Is er terugbetaling door het ziekenfonds?

De Minister van Volksgezondheid voerde recent een terugbetalingssysteem in voor sommige gesprekken met een klinisch psycholoog, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dit proefproject start in het najaar 2021 en loopt tot eind 2023, zij het slechts voor een beperkt aantal klinisch psychologen. Voor meer informatie hierover kan je terecht op deze website van het RIZIV, waar binnenkort ook een lijst van klinisch psychologen die binnen dit systeem werken zal worden gepubliceerd. Voorlopig is het voor mij niet haalbaar om in dit systeem in te stappen, maar ik blijf deze evolutie verder opvolgen.

Daarnaast voorzien verschillende ziekenfondsen in een beperkte terugbetaling van individuele therapie. Ook als je privé of via je werkgever verzekerd bent voor ambulante medische kosten kan er een gedeeltelijke terugbetaling zijn. Informeer bij je ziekenfonds, verzekeraar of werkgever omtrent de voorwaarden en mogelijkheden. In dat geval kan je van mij een attest van de consultatie krijgen dat je aan hen kan bezorgen.

Wat is het verschil tussen een psychiater en een psycholoog? 

Een psycholoog mag geen medicatie voorschrijven. Een psychiater is arts en mag dit wel. Een psychiater doet vaak ook therapeutische gesprekken, maar die zijn dan meestal minder diepgaand en korter. Gezien een psychiater een arts is, worden consultaties wel terugbetaald door het ziekenfonds.

Kan ik een aanwezigheidsattest krijgen voor mijn werkgever? 

Dat is mogelijk. Bekijk echter met jouw werkgever of een gesprek valt onder de regels voor toegelaten afwezigheden.

In welke taal kan de individuele therapie? 

Gesprekken kunnen in het Nederlands of het Engels gevoerd worden.

De Heuvel

Praktijkruimte