Afspraak

Consultaties

Gesprekken vinden plaats in de praktijk of online (jij kiest):

  • Dinsdag, tussen 10u en 17u30.

  • Donderdag, tussen 10u en 17u30.

  • Vrijdag, tussen 14u en 17u30.

Een gesprek duurt 45 minuten en kost 45 EUR.

Langere gesprekken kunnen ook: 15 EUR per extra kwartier.

Lees zeker deze Covid-19 voorzorgen.

Contactgegevens

Voor meer informatie:

Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

De betaling gebeurt op het einde van het gesprek cash, via de Payconiq/Bancontact app op je smartphone, of via een bankoverschrijving. Je ontvangt steeds een betalingsbewijs.

Adres

Watervloedstraat 20, 3012, Leuven (Wilsele).

Praktijk De Heuvel is rustig gelegen op een heuvel (vandaar de naam) in Wilsele, de groene rand van Leuven. Ze ligt vlakbij de grens met Herent en de E314. Ook vanuit Holsbeek en Rotselaar is het vlot bereikbaar. Je raakt er makkelijk met de fiets, De Lijn (bushalte op 700 meter), en de wagen (gratis parking op 400 meter). Lees hieronder meer over waar je parkeert of welke bus je neemt.

Bereikbaarheid

  • Met de wagen: Er is een gratis publieke parking op 400 meter van de praktijk (5 min. te voet). De parking is gelegen aan de begraafplaats van Wilsele-Dorp. Die ligt op de kruising van de Ferdinand Perdieustraat en de Zavelputstraat. Op je gps geef je best het begin van de Zavelputstraat in, zonder huisnummer. Je parkeert op de kasseien naast het kerkhof. Links van de parking wandel je dan de Zavelputstraat in. Blijf de Zavelputstraat voortdurend naar links volgen tot je aan de Watervloedstraat komt. Wandel dan 20 meter de heuvel op en dan ben je er. Bekijk het plan hieronder voor parking en wandelweg.

  • Met Lijnbus 5 en 6: Op 700 meter van de praktijk is er een bushalte van De Lijn in de Processiestraat te Wilsele (8 min. te voet). Lijn 5 (Vaalbeek-Wakkerzeel) en lijn 6 (Hoegaarden-Wijgmaal) stoppen er viermaal per uur. De dienstregeling vind je hier. Wandel naar de Ferdinand Perdieustraat, sla dan de Zavelputstraat in, en blijf de Zavelputstraat voortdurend naar links volgen tot je aan de Watervloedstraat komt. Wandel dan 20 meter de heuvel op en dan ben je er. Bekijk het plan hieronder voor bushalte en wandelweg.

  • Met de fiets: De praktijk is met de fiets vanuit de omgeving vlot en veilig bereikbaar. Aan de voet van de heuvel stap je voor de laatste 20 meter best van je fiets af. Je fiets parkeren kan naast de voordeur of in de wachtkamer. De fietssnelweg Brussel-Leuven (F3) ligt trouwens ook op 200 meter.

Toegankelijkheid

Je wandelt 20 meter de heuvel op en belt aan de voordeur van huisnummer 20 aan. Het toilet bevindt zich op de eerste verdieping. De gespreksruimte is op de tweede verdieping. Er is geen lift.

Doordat ze op een heuvel ligt is de praktijk helaas moeilijk toegankelijk indien je mindervalide of minder te been bent. Indien je tijdens de duurtijd van de therapie tijdelijk minder mobiel zou worden, is het mogelijk om bij jouw thuis af te spreken.

Veelgestelde vragen

Klik op de vragen om het antwoord te zien.

Wat doen als je niet naar een afspraak kan komen?

Je afspraak annuleren of verplaatsen kan tot 24 uur op voorhand, telefonisch of per e-mail. Zo geef je anderen de kans om je plaats in te nemen. Indien je niet tijdig een verwittiging stuurt, wordt de helft van de sessie in rekening gebracht (behalve in geval van ziekte).

Welke voorzorgen worden er genomen rond Covid-19?

Het antwoord lees je hier.

Is tussentijds contact mogelijk?

Indien je het moeilijk zou hebben in de periode tussen twee sessies, kan je via e-mail of telefonisch contact met mij opnemen en dan bekijken we samen de mogelijkheden om een tussentijdse sessie in te plannen. Gezien ik deeltijds werk in twee verschillende jobs, ben ik telefonisch niet makkelijk bereikbaar. Als je in dringende gevallen niemand kan bereiken, aarzel dan niet om contact op te nemen met Tele-onthaal op het nummer 106 of via chat op tele-onthaal.be, met de Zelfmoordlijn op 1813 of zelfmoord1813.be, of specifiek voor jongeren met Awel op 102 of awel.be. Een luisterend oor helpt immers altijd!

Moet ik iets meebrengen?

Je kan iets meebrengen om te noteren indien je dat wil. Verder hoef je niets mee te brengen, tenzij dit expliciet wordt gevraagd. Een brief van de huisarts mag je meebrengen, maar is niet noodzakelijk. Op jouw vraag kan er wel (al dan niet samen) overlegd worden met je huisarts.

Worden er psychiatrische diagnoses gesteld?

Gedurende het therapeutisch proces probeer ik diagnostische labels liever te vermijden. Een label wekt de indruk dat het probleem en de oplossing gekend zijn. Iedereen is echter verschillend, en dat kan een label niet uitdrukken. Het kan ook tot gevolg hebben dat je jezelf identificeert met dat label, terwijl je uiteindelijk zoveel meer bent dan dat. Diagnostische labels zijn wel handig wanneer zorgverleners onder mekaar praten over cliënten, zodat we sneller informatie kunnen delen.

Het is naar mijn mening veel meer helpend van jouw concrete moeilijkheden te beschrijven, en te kijken hoe jij daarmee beter om kan gaan. Er wordt dus meestal geen gestructureerd psycho-diagnostisch onderzoek afgenomen en er wordt ook geen psychiatrische diagnose gesteld.

Als er toch behoefte is aan psychodiagnostiek kan er wel worden doorverwezen naar gespecialiseerde collega's.

Is de werkzaamheid van gesprekstherapie wetenschappelijk bewezen?

De werkzaamheid van gesprekstherapie blijkt uit zeer veel wetenschappelijk onderzoek.

Bijvoorbeeld bij milde en matige vormen van stemmings- en angstklachten levert gesprekstherapie over het algemeen betere resultaten op dan medicatie (psychofarmaca). Bij ernstige vormen levert het combineren van gesprekstherapie en medicatie over het algemeen de beste resultaten op, dus beter dan medicatie alleen.

Het blijkt ook dat het niet zo belangrijk is welk theoretisch kader de therapeut hanteert. De belangrijkste parameter voor het slagen van gesprekstherapie is de werkrelatie of vertrouwensband die de therapeut met je opbouwt.

Hoe lang duurt een behandeling?

De duur van een traject bepalen we in overleg met elkaar. Reken op minimaal 5 sessies voor een kortdurende begeleiding. Meestal is een langer traject wenselijk, maar die beslissing ligt uiteraard op elk moment bij jou. Een traject kan door jou ten allen tijde stopgezet worden, zonder dat je daarvoor een reden hoeft te geven.

Is er terugbetaling door het ziekenfonds?

Verschillende ziekenfondsen voorzien in een beperkte terugbetaling van individuele therapie. Ook als je privé of via je werkgever verzekerd bent voor ambulante medische kosten kan er een gedeeltelijke terugbetaling zijn. Informeer bij je ziekenfonds, verzekeraar of werkgever omtrent de voorwaarden en mogelijkheden. In dat geval kan je van mij een attest van de consultatie krijgen dat je aan hen kan bezorgen.

De Minister van Volksgezondheid voerde recent een terugbetalingssysteem in voor sommige gesprekken met een klinisch psycholoog. Je moet aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Zo kan het enkel op voorschrift van een arts, het aantal sessies is beperkt tot vier, en het geldt ook enkel bij matige klachten van angst, depressie en alcoholmisbruik. Slechts een beperkt aantal klinisch psychologen werkt met dit terugbetalingssysteem, vooral omdat de vergoeding die men ervoor krijgt bijzonder laag is en er bijkomend heel wat formaliteiten moeten vervuld worden. Bijgevolg zijn er dan ook lange wachtlijsten bij psychologen die binnen dit systeem werken. Omwille van de vele regels en de lage vergoeding, kies ik er voorlopig voor om niet binnen dit terugbetalingssysteem te werken. In dit document licht de beroepsvereniging van klinische psychologen in detail toe waarom zij ons dit afraden.

Wat is het verschil tussen een psychiater en een psycholoog?

Een psycholoog mag geen medicatie voorschrijven. Een psychiater is arts en mag dit wel. Een psychiater doet vaak ook therapeutische gesprekken, maar die zijn dan meestal minder diepgaand en korter. Gezien een psychiater een arts is, worden consultaties wel terugbetaald door het ziekenfonds.

Kan ik een aanwezigheidsattest krijgen voor mijn werkgever?

Dat is mogelijk. Bekijk echter met jouw werkgever of een gesprek valt onder de regels voor toegelaten afwezigheden.

In welke taal kan de individuele therapie?

Gesprekken kunnen in het Nederlands of het Engels gevoerd worden.

De Heuvel

Praktijkruimte